Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Lotteriet som gör nytta!
Bröstcancer och prostatacancer är de två vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. Varje år får över 18 000 personer någon av sjukdomarna vilket är mer än 31% av samtliga cancerfall. Sammanlagt lever ca 175 000 personer med diagnoserna.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Över 8 000 drabbas årligen i Sverige, mellan 5 och 10 procent av fallen beror på ärftlighet. Idag lever över 90 000 kvinnor som någon gång fått en bröstcancerdiagnos.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. Varje år får ca 10 000 män sjukdomen och ca 2 500 dör. Över 85.000 män lever med diagnosen. Att prostatacancer är så vanligt är inte allmänt känt.

Allt fler lever längre med cancer. För att de som har bröstcancer eller prostatacancer ska kunna leva med livskvalitet behövs:

– Bättre diagnosmetoder för att upptäcka tidig sjukdom.

– Effektivare behandlingsmetoder

– Åtgärder för att förlänga överlevnaden och minska dödstalen.

Överskottet går till Bröstcancerfonden hos Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet till forskning, kompetensutveckling av vårdpersonal, opinionsbildning och information till de som lever med bröst- eller prostatacancer.

 
Läs mer på www.bröstcancerförbundet.se och www.prostatacancerförbundet.se


 

Miljonbelopp till Prostata- och bröstcancerförbunden

Kampen mot bröst- och prostatacancer får ett tillskott på över 7,5 miljoner kronor, tack vare förra årets överskott från Datumlotteriet.

Pengarna går både till forskning och för att ge kroniskt sjuka ett bättre liv.

 

Går det att använda patientens eget immunförsvar i kampen mot prostatacancer? Hur förlänger vi överlevnaden för patienter med en svår diagnos? Finns det ett samband mellan virus och prostatacancer? Det är några av frågorna som får ett svar tack vare forskning som bedrivs bland annat med hjälp av pengar från Datumlotteriet.

Tack vare lotteripengarna får Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet medel för att fortsätta bedriva forskning som räddar liv.

– Vi är oerhört glada och tacksamma för vårt fina samarbete. Tack vare bidraget från lotteriet kan vi fortsätta stödja viktiga forskningsprojekt, utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare, öka allmänhetens kunskap om sjukdomen och bedriva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård, säger Göran Hellberg, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet.

Datumlotteriets förmånstagare, Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet, får 3.786.758 kronor var av Datumlotteriets överskott 2018. Det är pengar som går direkt in i verksamheterna.

Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset säger att visionen är att ingen ska drabbas av bröstcancer.

– För att nå dit behöver vi intensivare forskning, samtidigt som vi stödjer drabbade till en bättre livssituation. Bidraget från Datumlotteriet är ett fantastiskt tillskott för oss och möjliggör viktiga initiativ framåt, säger hon.

Nordic Lottery är stolta över Bröstcancerförbundets och Prostatacancerförbundets förtroende att få driva det viktiga lotteriet åt dem.

– Båda organisationerna arbetar med angelägna frågor som berör väldigt många människor. Detta är nyckeln till att de så framgångsrikt kan engagera lottprenumeranterna och skapa viktiga bidrag till sin verksamhet genom försäljningen av Datumlotteriet, säger Jonas Lindholm, VD på Nordic Lottery som är operatörsbolaget bakom lotteriet.

 

 


Information från Bröstcancerförbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med professor Mårten Fernö som tillsammans med kollegan Åke Borg fått Bröstcancerförbundets utmärkelse "för betydande insatser inom bröstcancerbehandling".

Grattis, till utmärkelsen. Hur känns det?

– Det känns fint, särskilt för en forskare som mig, som inte möter patienterna direkt. Jag blev alldeles varm i kroppen när jag tänkte på det dagarna efter beskedet.

Kan du berätta lite om ditt och Åke Borgs samarbete?

– På sätt och vis var det jag som fick in honom på den här banan. Vi lärde känna varandra när vi läste systematisk botanik 1974. När jag senare arbetade på onkologiska institutionen vid Lunds universitet frågade jag om han ville börja hos oss. Sen jobbade vi nära varandra ett tag men har på senare tid tagit lite olika riktningar.

Ni får priset för att er forskning betytt mycket för den individanpassade behandlingen. Vad tycker du själv är ert främsta bidrag?

– Runt 1990 utvecklade vi ett prognostiskt index som bestod av tumörstorlek, hur mottaglig cancern är för progesteron och ett mått på tillväxttakten. Det användes under flera år i klinisk rutin för individanpassad behandling i Sverige och ett liknande index används fortfarande av vården.

Har ni några gemensamma projekt nu?

– Vi har just avslutat en studie där vi använt materialet inom SCAN-B och jämfört det nuvarande sättet att identifiera vilka patienter som behöver cytostatika utöver hormonell behandling med ett nytt sätt baserat på uttrycket av ett 50-tal gener, så kallad genexpressionsanalys. Vi kunde visa att resultaten mellan de båda sätten ibland skiljde sig åt. Det pågår mycket forskning kring detta internationellt och i det nya nationella vårdprogrammet står det numera att de nya metoderna baserade på genuttrycket kan övervägas om man tycker att det behövs. Det är visserligen dyra metoder men det är också viktigt att hitta den bästa behandlingen för varje individ.

Mårten Fernö och Åke Borg är professorer vid institutionen för onkologi och patologi vid Lunds universitet.