Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Lotteriet som gör nytta!
Bröstcancer och prostatacancer är de två vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. Varje år får över 18 000 personer någon av sjukdomarna vilket är mer än 31% av samtliga cancerfall. Sammanlagt lever ca 175 000 personer med diagnoserna.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Över 8 000 drabbas årligen i Sverige, mellan 5 och 10 procent av fallen beror på ärftlighet. Idag lever över 90 000 kvinnor som någon gång fått en bröstcancerdiagnos.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. Varje år får ca 10 000 män sjukdomen och ca 2 500 dör. Över 85.000 män lever med diagnosen. Att prostatacancer är så vanligt är inte allmänt känt.

Allt fler lever längre med cancer. För att de som har bröstcancer eller prostatacancer ska kunna leva med livskvalitet behövs:

– Bättre diagnosmetoder för att upptäcka tidig sjukdom.

– Effektivare behandlingsmetoder

– Åtgärder för att förlänga överlevnaden och minska dödstalen.

Överskottet går till Bröstcancerfonden hos Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet till forskning, kompetensutveckling av vårdpersonal, opinionsbildning och information till de som lever med bröst- eller prostatacancer.

 
Läs mer på www.bröstcancerförbundet.se och www.prostatacancerförbundet.se


 

Miljonbelopp till Prostata- och bröstcancerförbunden

Kampen mot bröst- och prostatacancer får ett tillskott på över 7,5 miljoner kronor, tack vare förra årets överskott från Datumlotteriet.

Pengarna går både till forskning och för att ge kroniskt sjuka ett bättre liv.

 

Går det att använda patientens eget immunförsvar i kampen mot prostatacancer? Hur förlänger vi överlevnaden för patienter med en svår diagnos? Finns det ett samband mellan virus och prostatacancer? Det är några av frågorna som får ett svar tack vare forskning som bedrivs bland annat med hjälp av pengar från Datumlotteriet.

Tack vare lotteripengarna får Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet medel för att fortsätta bedriva forskning som räddar liv.

– Vi är oerhört glada och tacksamma för vårt fina samarbete. Tack vare bidraget från lotteriet kan vi fortsätta stödja viktiga forskningsprojekt, utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare, öka allmänhetens kunskap om sjukdomen och bedriva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård, säger Göran Hellberg, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet.

Datumlotteriets förmånstagare, Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet, får 3.786.758 kronor var av Datumlotteriets överskott 2018. Det är pengar som går direkt in i verksamheterna.

Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset säger att visionen är att ingen ska drabbas av bröstcancer.

– För att nå dit behöver vi intensivare forskning, samtidigt som vi stödjer drabbade till en bättre livssituation. Bidraget från Datumlotteriet är ett fantastiskt tillskott för oss och möjliggör viktiga initiativ framåt, säger hon.

Nordic Lottery är stolta över Bröstcancerförbundets och Prostatacancerförbundets förtroende att få driva det viktiga lotteriet åt dem.

– Båda organisationerna arbetar med angelägna frågor som berör väldigt många människor. Detta är nyckeln till att de så framgångsrikt kan engagera lottprenumeranterna och skapa viktiga bidrag till sin verksamhet genom försäljningen av Datumlotteriet, säger Jonas Lindholm, VD på Nordic Lottery som är operatörsbolaget bakom lotteriet.

 

 


Information från Bröstcancerförbundet

4 frågor – till Marit Jenset, Bröstcancerförbundets generalsekreterare.

 

Hur ser läget ut med bröstcancer i Sverige idag?

– Nära 8000 kvinnor och 60 män per år i Sverige får bröstcancer. Vi är därmed många som vet hur det är att leva med en bröstcancerdiagnos, antingen som drabbad eller närstående. Två av tre fall upptäcks vid en mammografi undersökning. Det är viktigt med tidig upptäckt och därför jobbar vi kontinuerligt för att fl er kvinnor ska gå på sin mammografi när de blir kallade och däremellan själva undersöka sina bröst regelbundet.

Vad är Bröstcancerförbundet?

– Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer. Vi grundades 1982 av bröstcancerdrabbade kvinnor. Idag är vi organiserade med 33 bröstcancerföreningar runtom i landet och vi har 11 000 medlemmar. Vi höjer rösten för brösten så att fl er överlever bröstcancer och för att forskning ska nå nya framsteg.

Vart går pengarna som samlas in?

– För att nå visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer stödjer vi patientnära bröstcancerforskning och de som har drabbats av sjukdomen, patienter och närstående. Vi bedriver också informationsarbete och opinion i bröstcancerfrågor.

Samlar ni in pengar enbart i oktober?

– Oktober är den internationella bröstcancermånaden och då säljs det rosa bandet och mycket insamling via privatpersoner och företag sker. Men vi samlar in alla månader om året – vi är alltid rosa!

 

Publicerat 23 mars 2020