Tillbaka

Vill du veta mer om prostatacancer?

Vad sa läkaren? En liten medicinsk ordlista
Prostatacancerförbundet
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år får över 10 000 män diagnosen. Är du själv eller någon i din närhet drabbad? Ta gärna del av förbundets informationsmaterial för att öka din kunskapsnivå.

På Prostatacancerförbundets webbplats finns broschyrer, böcker och rapporter som tar upp viktig information och fakta om sjukdomen. Här finns bland annat information om olika behandlingsalternativ, läkemedel och en medicinsk ordlista. Även material rörande PSA-prov, sex och samliv, prostatarelaterade sjukdomar samt förbundets och patientföreningars arbete finns samlat på sidan.

Broschyrerna är tillgängliga digitalt som PDF-filer. Det mesta materialet går även att beställa hem i fysiskt format via förbundets webbshop. Behöver du någon att prata med? Våra patientföreningar runt om i landet erbjuder rådgivning och stöd för drabbade och deras närstående. Kontaktuppgifter till respektive patientförening hittar du på förbundets webbplats.

prostatacancerforbundet.se/prostatacancer/informationsmaterial/