Tillbaka

Stöd som gör skillnad

Vad sa läkaren? En liten medicinsk ordlista
Prostatacancerförbundet
Som Datumlotteriet-prenumerant är du med och bidrar till att Prostatacancerförbundet har möjlighet att utöka vårt stöd till olika forsknings- och utvecklingsprojekt varje år.

Andreas Josefsson, docent och universitetslektor vid Umeå universitet, har i många år arbetat med en forskningsstudie som visar ett lovande resultat. I studien har patienter som fått återfall i prostatacancer behandlats med både cellgifter och hormonbehandling. Tiden till nya återfall har förlängts och förhoppningen är att det även ska leda till längre överlevnad.

Viken betydelse har stödet från Prostatacancerförbundet haft för din forskning?

– Det har haft stor betydelse eftersom det har gjort att vi har haft möjlighet att jobba mer intensivt med projektet. Framför allt har vi kunnat bekosta den externa granskningen av studien som säkerställer att de data vi har är rätt samt kostnaden för statistisk analys.

Du kan läsa hela intervjun med Andreas Josefsson, samt andra uppföljande forskningsintervjuer på Prostatacancerförbundets hemsida: prostatacancerforbundet.se/forskning/

Foto: Umeå universitet.