Tillbaka

Över 18 miljoner kronor till forskningsprojekt!

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet
Bröstcancerförbundet
Bröstcancerförbundet delar ut pengar till patientnära bröstcancerforskning. Forskningsanslagen är möjliga tack vare gåvor från enskilda personer, prenumeranter till Datumlotteriet, Bröstcancerförbundets månadsgivare och olika företagssamarbeten.

2022 avslutades med en rekordutdelning! Totalt delades 18 415 000 kr ut till forskningsprojekt vid olika institutioner och sjukhus i Sverige. Fokus för Bröstcancerförbundets forskningskommitté som bedömer inkomna forskningsprojekt är patientnyttan, det vill säga forskning som kommer bröstcancerdrabbade till del inom en överskådlig tid.

– Bröstcancerförbundet firar 40 år och därför känns det extra stort att kunna dela ut ett rekordbelopp till bröstcancerforskningen. Det ger goda förhoppningar om nya framsteg, bättre behandlingar och ökad överlevnad, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Årets anslag går till sjutton kvinnliga forskare och åtta män. Vidare gick 3 miljoner av potten till 11 postdoktorer och doktorander för genomförande av forskarmånader. Forskningsprojekten sträcker sig genom hela spektret av vårdkedjan för bröstcancer från riskbaserad screening, bildanalys med AI, genexpressionsanalys, behandling, kirurgi och rehabilitering.

– Vi är glada att kunna stimulera till ökade möjligheter inom bröstcancerforskningen genom att finansiera forskarmånader. Vi behöver skapa nya förutsättningar för fortsatta framsteg inom forskningen. Det här är ett steg på vägen, säger Susanne Dieroff Hay.

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av framstående professorer och docenter från hela landet. Kommittéen gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Den utgår från följande grunder: patientnytta, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen. 

www.brostcancerforbundet.se kan man ta del av vilka projekt som beviljats forskningsanslag

Tack till dig som prenumerant av Datumlotteriet, ditt stöd till Bröstcancerförbundet är viktigt i kampen mot bröstcancer.