Datumlotteriets vinstplan – per månad för 60 000 lotter

vinstgrupp 1 1 vinst à 1 000 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 2 1 vinst à 100 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 3 5 vinster à 10 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 4 50 vinster à 1 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 5 250 vinster à 500 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 6 600 vinster * Rätt årtal räcker
vinstgrupp 7 1 973 vinster * Rätt dag räcker
vinstgrupp 8 10 000 vinster à ny Datumlott* Rätt månad räcker


* Antal vinster i vinstgrupp 6, 7 och 8 kan variera. Vinstgrupperna 6 och 7 har en rörlig vinstplan. Den rörliga vinstsumman baseras på lottförsäljningen. 30 % av den totala omsättningen av sålda lotter avsätts till vinstgrupper 6, 7 och 8. Efter det att vinstnumren i vinstgrupp 8, tilldelats 150 kr vardera, fördelas sedan återstående belopp lika mellan vinstgrupperna 6 och 7. Vinstgrupperna 6, 7 och 8 får fram sina vinnare i en separat dragning där endast de sålda lotterna deltar. Övriga vinstgrupper får fram sina vinnare via dragning där 60 000 lottnummer, sålda och osålda, deltar i varje enskild dragning, i varje vinstgrupp. Lägsta vinstvärdet om 150 kr garanteras alltid av lotteriet.

Total vinstandel: 44,72 %

 

Extrachansens vinstplan

50 vinster à 1.000 kr  Rätt lottnummer

Deltagare som varit med i de sex senaste spelperioderna och ej vunnit något i dessa spelperioder är med i Extrachansen. Varje deltagande lott i dessa sex spelperioder genererar ett framslumpat, numeriskt lottnummer som är med i Extrachansen. Dessa nummer skickas tillsammans med dragningslista till kunderna efter det att den sjätte spelperiodens vinstpresentation är slut. Extrachansen kommer avslutas och den sista dragningen är i oktober 2019.


Vinstplan för Jackpotten

Antal Vinst
1 500 000 – 2 000 000 kr*                         

*Vinstsumman avgörs i en extra fördelningsdragning.

Lotteriet dras med 60 000 lottnummer varje månad, sålda som osålda, i 11 månader. En gång i halvåret hålls en Jackpottdragning där högsta vinsten resulterar i en fördelningsdragning. I Jackpotten har vinnaren chans att vinna upp till 2 miljoner kronor.

 

Vinstplan, fördelning Jackpotten

Antal Vinst
1 2 000 000 kr
3 1 000 000 kr
16 900 000 kr
27 700 000 kr
53 500 000 kr                       

 

Bonuslottens vinstplan 

Antal Vinst Vinstkrav
1 148.680 kr* Rätt år och månad
1 111.510 kr* Rätt år
1 111.510 kr* Rätt månad

Lottpris: 59 kr
Vinstandel: 45%

I Bonuslotten är det årtal och månad (ÅÅMM) som blir ditt lottnummer. Du kan du vinna på hela ditt lottnummer (ÅÅMM) eller bara på år (ÅÅ) eller månad (MM). Bonuslotten dras på 1 200* lotter en gång per månad. Antal kombinationer/lottnummer är 1 200 st. Dock är antalet lotter per kombination obegränsat då deltagare kan ha samma lottnummer (år-månad). Dragningen sker samtidigt som dragningen för Datumlotteriet.

 

*Antal vinster och vinstsumma kan variera. Ovanstående antal baseras på ett genomsnittligt antal lotter. Utfaller ej vinst så förs hela vinstbeloppet över till kommande dragning.

Förmånstagare: Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet Lotterierna är beviljade av Lotteriinspektionen i september 2018. Vinstplanen är granskad av Lotteriinspektionens kontrollant Herman Lindholm. Försäljningstid: 20 november 2018 till 19 oktober 2019. Sista vinstutlämningsdag är den 19 december 2019, ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.

Har du frågor om vinstutbetalningar klicka här.