Datumlotteriets vinstplan – per månad för 60 000 lotter

vinstgrupp 1 1 vinst à 1 000 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 2 1 vinst à 100 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 3 5 vinster à 10 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 4 50 vinster à 1 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 5 250 vinster à 500 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 6 600 vinster * Rätt årtal räcker
vinstgrupp 7 1 973 vinster * Rätt dag räcker
vinstgrupp 8 10 000 vinster à ny Datumlott* Rätt månad räcker


* Antal vinster i vinstgrupp 6, 7 och 8 kan variera. Vinstgrupperna 6 och 7 har en rörlig vinstplan. Den rörliga vinstsumman baseras på lottförsäljningen. 30 % av den totala omsättningen av sålda lotter avsätts till vinstgrupper 6, 7 och 8. Efter det att vinstnumren i vinstgrupp 8, tilldelats 150 kr vardera, fördelas sedan återstående belopp lika mellan vinstgrupperna 6 och 7. Vinstgrupperna 6, 7 och 8 får fram sina vinnare i en separat dragning där endast de sålda lotterna deltar. Övriga vinstgrupper får fram sina vinnare via dragning där 60 000 lottnummer, sålda och osålda, deltar i varje enskild dragning, i varje vinstgrupp. Lägsta vinstvärdet om 150 kr garanteras alltid av lotteriet.

Total vinstandel: 44,72 %

 

Extrachansens vinstplan

50 vinster à 1.000 kr  Rätt lottnummer

Deltagare som varit med i de sex senaste spelperioderna och ej vunnit något i dessa spelperioder är med i Extrachansen. Varje deltagande lott i dessa sex spelperioder genererar ett framslumpat, numeriskt lottnummer som är med i Extrachansen. Dessa nummer skickas tillsammans med dragningslista till kunderna efter det att den sjätte spelperiodens vinstpresentation är slut.


Jackpottdragningens vinstplan

Antal Vinst
1 500 000 – 2 000 000 kr*                         

*Vinstsumman avgörs i en fördelningsdragning där vinnaren får snurra på Datumlotteriets Jackpotthjul.

Jackpottdragningen sker en gång per halvår. Månaden efter att vinnande nummer dragits i Jackpottdragningen ska det fastställas vilket vinstbelopp som vunnits i högsta vinstgruppen. Det vinnande lottnumret i högvinstdragningen får delta i ytterligare en dragning för att fastställa sitt slutliga vinstbelopp, detta sker i en så kallad fördelningsdragning.

Lotteriet dras med 60 000 lottnummer varje månad, sålda som osålda, i 11 månader. En gång i halvåret hålls en Jackpottdragning där högsta vinsten resulterar i en fördelningsdragning. I Jackpotten har vinnaren chans att vinna upp till 2 miljoner kronor vilket sker genom att vinnaren kommer och snurrar på ett jackpotthjul som är godkänt av Lotteriinspektionen.

 

Bonuslottens vinstplan 

Antal Vinst Vinstkrav
1 148.680 kr* Rätt år och månad
1 111.510 kr* Rätt år
1 111.510 kr* Rätt månad

Lottpris: 59 kr
Vinstandel: 45%

*Antal vinster och vinstsumma kan variera. Ovanstående antal baseras på ett genomsnittligt antal lotter. Utfaller ej vinst så förs hela vinstbeloppet över till kommande dragning.

Förmånstagare: Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet Lotterierna är beviljade av Lotteriinspektionen i september 2018. Vinstplanen är granskad av Lotteriinspektionens kontrollant Herman Lindholm. Försäljningstid: 20 november 2018 till 19 oktober 2019. Sista vinstutlämningsdag är den 19 december 2019, ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.

Har du frågor om vinstutbetalningar klicka här.