Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Datumlotteriets vinstplan – per månad för 60 000 lotter

vinstgrupp 1 1 vinst à 1 000 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 2 1 vinst à 100 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 3 5 vinster à 10 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 4 50 vinster à 1 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 5 250 vinster à 500 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 6 600 vinster * Rätt årtal räcker
vinstgrupp 7 1 973 vinster * Rätt dag räcker
vinstgrupp 8 10 000 vinster Ny Datumlott à 150 kr Rätt månad räcker


*Vinstgrupperna 6 och 7 har rörlig vinstplan. Den rörliga vinstsumman baseras på lottförsäljning.
6% av den totala omsättningen av sålda lotter avsätts vardera till vinstgrupper 6 och 7. Vinstgrupperna 6 och 7 får fram sina vinnare i en separat dragning där endast de sålda lotterna deltar.

Övriga vinstgrupper får fram sina vinnare via dragning där 60 000 st lottnummer, sålda och osålda, deltar i varje enskild dragning, i varje vinstgrupp. Lägsta vinstvärde om 150 kr garanteras alltid av lotteriet.

Vinstgrupp 6 och 7 har en rörlig vinstplan, vilket innebär att vinstvärdet varierar beroende på hur många som vunnit i respektive vinstgrupp.

Total vinstandel: 44,59 %

 


Vinstplan för Jackpotten

Antal Vinst
1 500 000 – 2 000 000 kr*                         

*Vinstsumman avgörs i en extra fördelningsdragning.

Lotteriet dras med 60 000 lottnummer varje månad, sålda som osålda. En gång i halvåret hålls en Jackpottdragning där högsta vinsten resulterar i en fördelningsdragning. I Jackpotten har vinnaren chans att vinna upp till 2 miljoner kronor. Vinstbeloppet i Jackpottdragningen bestäms genom en fördelningsdragning som arrangeras av lotteriet och vinnaren får genomföra.

 

Vinstplan, fördelning Jackpotten

Antal Vinst
1 2 000 000 kr
3 1 000 000 kr
16 900 000 kr
27 700 000 kr
53 500 000 kr                       

 

Bonuslottens vinstplan 

Antal Vinst Vinstkrav
1 148.680 kr* Rätt år och månad
1 111.510 kr* Rätt år
1 111.510 kr* Rätt månad

Lottpris: 59 kr
Vinstandel: 45%

I Bonuslotten är det årtal och månad (ÅÅMM) som blir ditt lottnummer. Du kan du vinna på hela ditt lottnummer (ÅÅMM) eller bara på år (ÅÅ) eller månad (MM). Bonuslotten dras på 1 200* lotter en gång per månad. Antal kombinationer/lottnummer är 1 200 st. Dock är antalet lotter per kombination obegränsat då deltagare kan ha samma lottnummer (år-månad). Dragningen sker samtidigt som dragningen för Datumlotteriet.

*Antal vinster och vinstsumma kan variera. Ovanstående antal baseras på ett genomsnittligt antal lotter. 

 

Vinstutbetalningar

Sista vinstutbetalningsdag: tre månader efter avslutad spelmånad.

Vinnare med autogiro
Vinsten sätts in på av kunden angivet konto och ett brev skickas till vinnaren.

Vinnare utan autogiro
Vinsten betalas ut via Swedbank och deras stora register av konton och hänvisningar till andra banker. Swedbank meddelar vinnaren via brev till vilket konto som vinsten har satts in på. Om Swedbank ej hittar ditt konto eller hänvisning till konto i annan bank, så skickas vinsten ut med kontantavi.

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister och få dina insättningar direkt på ditt konto i din bank. Klicka här om du vill anmäla ditt konto till registret.