Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Integritetspolicy
Lottericentralens integritetspolicy
Vi på Lottericentralen AB (“Lottericentralen”) tillsammans med Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet värnar om en hög nivå av skydd för din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I Lottericentralens policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder Lottericentralens produkter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Första gången vi samlar in personuppgifter om dig får du mer information om detta och hur du kan ange preferenser om hur du vill bli kontaktad.

Lottericentralen tillsammans med Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi hämtar in uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och fysik adress. Vi kommer också att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom SPAR (Statens Personadressregister), för att upprätthålla god registervård.

När samlas dina personuppgifter in?
Vid köptillfället, t ex via webbsida, telefon eller talong
Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstillfället:

a) För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av Lottericentralen t ex för att skicka dig lotter och faktura, premier, information om våra erbjudanden och andra betalningsmetoder;
b) För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt;
c) För att kunna genomföra marknadsundersökningar;
d) För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteenden och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
e) För att genom analys av beteendemönster på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster;
f) Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering, vilken utgör grund för anpassad kommunikation och ökad relevans i erbjudanden, rabatter och marknadsföring av både riktad och generell karaktär;
g) För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t ex sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss;
h) För att kontakta dig via telefon, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
i) För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
j) För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse;
k) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policies.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Exempel på sådana tjänster är analys och distribution eller andra tjänster som krävs för att vi ska kunna upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. I dessa fall är Lottericentralen AB personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information.

Lottericentralen samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t ex ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies används för att förbättra hemsidans tjänster. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på hemsidan medan andra används för att förbättra din användarupplevelse.

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t ex cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att samla statistik om våra användare i aggregerad form. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Lottericentralen ger du din tillåtelse till att Lottericentralen registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som du köpt av oss samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar Lottericentralen till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Lottericentralen använder sig av berättigat intresse som rättslig grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts i stycket “Varför behandlar vi dina personuppgifter?” ovan.

Observera att du, när vi använder “Samtycke” som rättslig grund, närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Lottericentralen kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vid uppsägning av din prenumeration kommer dina uppgifter att användas i marknadsföringssyfte i upp till 2 år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Lottericentralen kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se nedan) Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta Lottericentralen eller datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan en gång per år, kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Lottericentralen.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Lottericentralen saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Lottericentralen ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Datumlotteriet kundservice
Telefon: 08-711 65 11, öppet vardagar 08.00-18.00
Epost: kundservice@datumlotteriet.se

Brev:
Datumlotteriet
102 35 Stockholm

Så här kontaktar du Datainspektionen
Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.
Kontaktuppgifter
08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se