Extrachansen

Unikt för Datumlotteriet är Extrachansen! Har du inte vunnit något på din lott under sex månader i följd så är du utan kostnad med i denna extradragning.

Äger man till exempel två lotter och vinner på en av dem, men ej på den andra under sex spelomgångar i följs, så är man med i Extrachansen med den/de lotter som ej inbringat vinst. Varje månad vinner 50 prenumeranter 1000 kr vardera i Extrachansen. Det är en dragning som sker separat, med framslumpade nummer.

Alla som deltar får ett lottunderlag med sina framslumpade nummer som varit med i dragningen samt vilka nummer som har vunnit.

Alla vinnare kontaktas!