Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Fakta om Datumlotteriet

Visionen bakom Datumlotteriet är att överskotten ska hjälpa lotteriets förmånstagare Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet att fortsätta sitt arbete med att besegra bröstcancer och prostatacancer.

I Datumlotteriet väljer du själv ett personligt datum bestående av ÅR, MÅNAD samt DAG. För att att just ditt datum ska bli ett unikt lottnummer slumpas en bokstav fram och detta blir din Datumlott.

Ditt, eller dina, lottnummer och aktuell spelperiod framgår i ditt månatliga lottutskick. 

Vinnande lottnummer presenteras dagligen HÄR på hemsidan. Dessutom skickas en komplett dragningslista hem till dig när spelperioden är slut.

 

Datumlotteriet

 • Lottpris: 150 kr
 • Vinstandel: 42,96% 
 • Högsta vinst: 1 000 000 kr (2 000 000 kr i Jackpottdragningen)
 • Antal lotter per år: 960 000 lotter 
 • Totalt vinstvärde: 61 860 000 kr per år
 • Licenstid:  2019-10-20–2024-10-19
 • Sista vinstutlämningsdag: 3 månader efter avslutad spelperiod
 • Förmånstagare: Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet.
 • Driftbolag: Lottericentralen

 

Datumlotteriets vinstplan  – per månad för 80 000 lotter

vinstgrupp 1 1 vinst à 1 000 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 2 1 vinst à 25 0000 kr/mån i ett år
(tot. 300 000 kr)
Rätt lottnummer
vinstgrupp 3 3 vinster à 10 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 4 50 vinster à 1 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 5 250 vinster à 500 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 6 800 vinster * Rätt årtal räcker
vinstgrupp 7 2 630 vinster * Rätt dag räcker
vinstgrupp 8 13 333 vinster Ny Datumlott à 150 kr Rätt månad räcker
vinstgrupp 9 3 200 vinster 100 kr Rätt årtal räcker


* Antal vinster i vinstgrupp 6, 7 och 8 kan variera. Vinstgrupperna 6 och 7 har en rörlig vinstplan. Den rörliga vinstsumman baseras på lottförsäljningen. 30 % av den totala omsättningen av sålda lotter avsätts till vinstgrupper 6, 7 och 8. Efter det att vinstnumren i vinstgrupp 8, tilldelats 150 kr vardera, fördelas sedan återstående belopp lika mellan vinstgrupperna 6 och 7. Vinstgrupperna 6, 7 och 8 får fram sina vinnare i en separat dragning där endast de sålda lotterna deltar. Övriga vinstgrupper får fram sina vinnare via dragning där 80 000 lottnummer, sålda och osålda, deltar i varje enskild dragning, i varje vinstgrupp. 

 

Datumlotteriets Jackpottdragning

En gång i kvartalet hålls en Jackpottdragning där högsta vinsten resulterar i en fördelningsdragning. I Jackpotten har vinnaren chans att vinna upp till 2 miljoner kronor. Om vinnaren i Jackpottdragningen är anställd eller styrelseledamot inom A-lotterikoncernen, eller medlemmar i samma hushåll som dessa, uppgår dock den högsta vinsten för dennes deltagande i Jackpottdragningen till 500 000 kronor.

Vinstplan för Jackpotten

Antal Vinst
1 500 000 – 2 000 000 kr*                         

*Vinstsumman avgörs i en fördelningsdragning. Om vinnaren i Jackpottdragningen är anställd eller styrelseledamot inom A-lotterikoncernen, eller medlemmar i samma hushåll som dessa, uppgår dock som nämnts den högsta vinsten för dennes deltagande i Jackpottdragningen till 500 000 kronor.

Vinstplan, fördelning Jackpotten 

Antal Vinst
1 2 000 000 kr
3 1 000 000 kr
16 900 000 kr
27 700 000 kr
53 500 000 kr                       


Bonuslotten

I Bonuslotten är det årtal och månad (ÅÅMM) som blir ditt lottnummer. Du kan du vinna på hela ditt lottnummer (ÅÅMM) eller bara på ett år (ÅÅ) eller en månad (MM). Bonuslotten dras på 14 000 lotter en gång per månad. Antal kombinationer/lottnummer är 1 200 st. Dock är antalet lotter per kombination obegränsat då deltagare kan ha samma lottnummer (år-månad). Dragningen sker samtidigt som dragningen för Datumlotteriet.

 • Lottpris: 59 kr
 • Vinstandel: 45 %
 • Antal lotter: 14 000 st per månad
 • Sista vinstutlämningsdag: 3 månader efter avslutad spelperiod 
 • Licenstid:  2019-10-20–2024-10-19

 

Bonuslottens vinstplan för en spelperiod

Vinstgrupp Vinst Vinstkrav
1 148.680 kr* Rätt år och månad (ex 1002)
2 111.510 kr* Rätt år (ex 74)
3 111.510 kr* Rätt månad (ex 04)

*Antal vinster och vinstsumma kan variera. Ovanstående antal baseras på ett genomsnittligt antal lotter. 

 

Spellicens och tillsyn

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Spelinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs
Telefonnummer växel: 0152-650 100
spelinspektionen.se

Datumlotteriet står under Spelinspektionens tillsyn och kontroll och vårt lotteri bedrivs med tillstånd beviljat av Spelinspektionen.

 

Villkor för prenumeration

Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige. Prenumerationen innebär att du får nya lotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning.

 

Lotter i Datumlotteriet

Dina lottnummer och aktuell spelperiod framgår i ditt månatliga lottutskick. Det är ditt ansvar att kontrollera att det lottnummer du fått tilldelat motsvarar det du önskat. Har du vid köptillfället inte önskat ett lottnummer, tilldelas du ett slumpmässigt utvalt datum tillika lottnummer. Det är lottnumret som står i ditt lottbrev som gäller för spel och du behåller samma lottnummer under hela din prenumeration. Vill du ändra ditt registrerade lottnummer, hör av dig till kundservice.

 

Vinster i Datumlotteriet

Datumlotteriet har vinstbevakning, så du missar aldrig en vinst. Vinster betalas ut från den 25:e i månaden, efter spelperioden har avslutats. Vid högvinst skickas ett grattis- och informationsbrev hem till vinnaren. Vinnaren kan också få ett telefonsamtal.
Sista vinstutlämningsdag är 3 månader efter avslutad spelperiod. Ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.

 

Fakturabetalning

Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering.

 

Förskottsbetalning

Kunder som har varit med i Datumlotteriet/Bonuslotten länge och/eller kunder som har många lotter hos oss betalar sina lotter i förskott.

 

Autogirobetalning

Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en påminnelse till din angivna mailadress eller ditt mobilnummer. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.

 

Uppsägning

Du säger upp din lott genom att kontakta Datumlotteriets kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar.

 

Personuppgifter och integritet

Vid köptillfället samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Vi kan även komma att komplettera dina personuppgifter i efterhand, t.ex om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier. Villkor och integritetspolicy gäller då även de kompletterade uppgifterna. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra kundåtagande, leva upp till lagar och regler, samt för marknadsföring. Personuppgiftsansvaret delas mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet och Lottericentralen AB.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller information om dragningar, vinster, fakturor och marknadsföring. 

Vi behöver även dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Som rättslig grund för behandling hänvisar Datumlotteriet till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Datumlotteriet att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Spelinspektionen. 

Datumlotteriet förbehåller sig rätten att genomföra en automatiserad kontroll av din betalningsförmåga när du beställer en prenumeration. Vid icke godkänd kontroll kan din beställning komma att annulleras. 

Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice. 

Vi kommer att vid behov dela personuppgifter med samarbetspartners och biträden inom branscher, såsom tryckerier, bank och finans, data/it och telekommunikation, frilansande reportrar mm. I dessa fall är Lottericentralen personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information.

Alla personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy, läs mer här.

 

Ändringar i villkoren

Datumlotteriet har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Datumlotteriet tjänster efter det att ändringarna som vi meddelat dig trätt i kraft, accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Datumlotteriets kundservice via post, e-post eller telefon.

 

Vid eventuella klagomål

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Datumlotteriet 
Kundservice
113 94 Stockholm

Telefon: 08-711 65 11, öppet vardagar 08.00–18.00
kundservice@datumlotteriet.se

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.